Küldetési nyilatkozat

A vallás sokarcú jelenség, azaz a vallási tanítás mellett megnyilvánul társadalmi és kulturális intézményekben, a legkülönfélébb formákban tárgyiasul, közvetlenül vagy közvetve áthathatja az emberek gondolkodását, befolyásolhatja viselkedését, meghatározhatja mentalitásukat. Nemcsak az egyházak és vallási közösségek teológiái foglalkoznak vele, a társadalom- és bölcsészettudományok a vallásnak a történeti és kulturális, művészeti, társadalmi és jogi, lélektani és pedagógiai vonatkozásait és megnyilvánulási formáit tanulmányozzák. A kultúra és társadalom vallási dimenzióját a különböző tudományágak saját elméleti felvetéseiket és módszereiket alkalmazva vizsgálják. Ez az elméleti és módszertani gazdagság nyilvánul meg a vallás multidiszciplináris megközelítésében.

A kutatóintézet munkatársai az európai vallások mai, aktuális társadalmi szerepével, annak változásaival és előzményeivel, a változó és alakuló vallási kultúrával foglalkoznak. Kutatásaikkal, elemzéseikkel, értelmezéseikkel a ma kérdéseire éppúgy választ kívánnak adni, mint a múltban lejátszódó folyamatokra, különösen napjainkig érő hatásaikban, hazai és nemzetközi összefüggéseikben: a vallásos embert vizsgálják tehát a történelemben és a jelenkorban.

A kutatóintézet fontos feladatának tartja Bálint Sándor szellemi és tárgyi hagyatékának kutatását, közkinccsé tételét. A kutatóintézet felvette a magyar valláskutatás egyik nagy elindítója, Bálint Sándor nevét. Mindamellett az intézet tevékenységében a néprajzi és vallástudományi kutatásokon túl különleges hangsúlyt kap az egyháztörténet, illetve ezen belül is az antik és késő antik vallástörténet, az ókeresztény egyház- és teológiatörténet.

A Bálint Sándor Valláskutató Intézet nemzetközi és hazai intézményekkel együttműködve, kutatásaival be akar kapcsolódni a tudományos és társadalmi diskurzusokba, adatokat és történeti folyamat-elemzéseket kíván felkínálni és nyújtani a döntéshozók számára. A kutatóintézet elő kívánja segíteni a vallásos ember és a vallási jelenség jobb megismerését és megértését, a vallással, egyházakkal foglalkozó tudományterületek szorosabb együttműködését, lehetővé tenni a multidiszciplináris együttműködésből fakadó új szemléletek érvényesülését.

Kutatási eredményeit konferenciákon, tudományos és népszerűsítő kiadványokban, kiállításokon, médiumokban, magyarul és idegen nyelveken, hazai és nemzetközi keretekben teszi közzé és népszerűsíti. Kutatási terveik megvalósításához a munkatársak egyénileg és közösen részt vesznek hazai és nemzetközi pályázatokon.

Együttműködő intézmények:
A kutatóintézet a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszika Filológia és Neolatin Tanszéke, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, Vallástudományi Tanszéke együttműködésében fejti ki működését.