Archivált hírek, események

1 | 2 következő Elemszám:

A vágygazdaság forrásvidékei. A turizmus (média)reprezentációi
2011.09.15.

A vágygazdaság forrásvidékei. A turizmus (média)reprezentációi című konferencián "Mindent bele!" Ősmagyar? Keresztény? Pogány? fesztiválok címmel szeptember 16-án, a Milleneumi Kávéházban előadást tart Povedák István.

A koferencia honlapja elérhető itt: http://www.media.u-szeged.hu/turizmus/

New Movements in Religion, 10th EASR Conference
2011.09.15.

A New Movements in Religion című nemzetközi konferencián szeptember 18-22 között kutatóintézetünk munkatársai közül előadást tart

Barna Gábor “Festivalization of a Religious Feast”, Povedák István “Transforming Pilgrimages in Post-Socialist Hungary”, Povedák Kinga “New religious practices for new generations” valamint Szilágyi Tamás “Yotengrit Church – a Unique Face of European Paganism?” címmel.

 

A konferencia honlapja elérhető az alábbi linken: http://www.easr10.eu/ 

HUNGAROLÓGIA KONGRESSZUS
2011.08.21.

A 2011. augusztus 22-27. között Kolozsváron megrendezendő Nemzeközi Hungarológiai kongresszuson Prof. Barna Gábor szervezi a 'Vallások, határok, kölcsönhatások' című szekciót, melyben többek között előadást tart Barna Gábor: Napjaink ünnepkultúrája, Frauhammer Krisztina: Egyéni imák írásos reprezentációja, Povedák István: Álhősök, hamis istenek? és Povedák Kinga: A vallás és a tömegkultúra határán címmel.

A konferencia programja elérhető: http://hu.hungkongkolozsvar.ro/program/neprajz-szekcio/etnologia-antropologia-patrimonium-es-tarsadalom-a-20-szazadban

G. Tóth Péter előadása Hódmezővásárhelyen
2011.07.01.

G. Tóth Péter 2011. július 11-én előadást tart a Hódmezővásárhelyen rendezett IV. Történettudományi Találkozón, Pecséthasználat a középkori Csanádon címmel.

G. Tóth Péter előadása
2011.06.01.

G. Tóth Péter 2011. június 1-jén A csanádi székeskáptalan vonzáskörzete a késő középkorban címmel tart előadást Szegeden a VII. Medievisztikai PhD-konferencián.

PILGRIMAGE IN PLURALIST EUROPE TODAY, RELIGION, POLITICS AND HERITAGE
2011.05.30.

Dr. Povedák István 2011. május 19-20-án részt vett a University of Antwerp (Universitair Centrum Sint Ignatius Antwerpen) "PILGRIMAGE IN PLURALIST EUROPE TODAY, RELIGION, POLITICS AND HERITAGE" című konferenciáján. Előadásának címe "Pan-Hungarian Catholic(?) Pilgrimage in Romania".

A konferenciát Prof. Peter Jan Margry szervezte. Az elhangzott előadásokból angol nyelvű kötet készül.

 

Hírek, aktualitások
2011.05.20.

 A "Misztika és antropológia az antik és középkori keresztény hagyományban" címmel a Károli Gáspár Református Egyetemen
2011. május 20-21-én rendezett konferencián Németh Csaba "Ismeretelmélet, teológiai antropológia, vagy 'misztikus' művek? A spirituális tapasztalat nyelvezetének problémája. (12. századi esettanulmány)" címmel tart előadást.

Ugyanezen a konferencián részt vesz Ötvös Csaba "...és köntösödre sorsot. A bőrruha értelmezései az antik keresztény és a gnósztikus hagyományban" című előadásával.

A konferencia programja elérhető itt: http://ookor.blogspot.com/2011/05/misztika-es-antropologia-az-antik-es.html)

THE TREE, THE WELL AND THE STONE. SACRED PLACES IN THE CULTURAL SPACE...
2011.04.28.

Dr. Povedák István társszerkesztésében megjelent a "The Tree, the Well and the Stone. Sacred Places in the Cultural Space of Central-Eastern Europe."

című tanulmánykötet, mely lengyel, szlovák és magyar szakrális terek elemzését adja angol nyelven. A kötetet az In Crudo, Warshaw publikálta.

A kötet megjelenését az International Visegrad Fund támogatta.

Hírek, aktualitások
2011.03.28.

Intézetünk több munkatársa részt vesz a SIEF "People Make Places - ways of feeling the world" címmel megrendezendő 10. kongresszusán 2011. április 17 és 21. között Lisszabonban. A kongresszus "Sacred Places" című paneljét Prof. Barna Gábor vezeti. Az előadók és az előadások címe a következő:

Prof. Dr. Barna Gábor: The Hungarian Golgotha: sacralising memorial place(s) of national sorrow

Dr. Frauhammer Krisztina: Local history reflected in the fate of sacred memorials

Gyöngyössy Orsolya: 'My Church': how do people relate to proprietary points in sacred space?

Dr. Povedák István: 'Modern traditionalism'

Povedák Kinga: Reconstructing symbolic language after the "forced silence": denominational school spaces in Hungary

 

A konferencia programja elérhető itt: http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/index.html

Hírek, aktualitások
2011.01.13.

MEGHÍVÓ

Az SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antroplógiai Tanszéke és a

SZAB Néprajzi Kutatócsoportja

tisztelettel meghívja

a

 „Kő, fa és forrás. Szakrális helyek a változó Magyarországon”

 című kutatást ismertető felolvasó ülésre

 2011. január 14-én, 14 órától

 a SZAB Székház 110-es termébe.

 Az ülés programja:

 14.00-14.15   Dr. Povedák István: Bevezető gondolatok

14.15-14.30   Törő Balázs – Rengei Noémi: Várvölgy, a feszületek települése

14.30-14.45   Hufkó Boglárka – Farkas Petra: Szakrális helyek Máriakálnokon

14.45-15.00   Fülöp Zoltán – Pintér Zsófia – Karácsony Anna: Zsombó szakrális terei

15.00-15.15   Meskó Dóra - Mocsári Norbert – Schipek Barbara: Magyarhertelend

15.15-15.30   Apjok Vivien: Tiszakürt, az emlékező falu

15.30-15.45   Katkó György – Cs. Tóth Gabriella – Takács Zsófia: Trianontól az újpogányokig: Zebegény

15.45-16.00   Székely Anna – Szólik Ivett – Varga Emese: Atilla, Kincsem és az energiadomb. Tápiószentmárton változó szakrális helyei.

16.00-16.15   Kérdések, hozzászólások

 A kutatást az International Visegrad Fund „The Tree, the Stone and the Well. Sacred Places in Cultural Space” című projektje támogatta.

Hírek, aktualitások
2011.01.13.

 

CALL FOR PAPERS

The Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged and the ‘Bálint Sándor’ Institute for the Study of Religions, Szeged invite you to the conference

Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe

from 13th to 16th October, 2011, Szeged, Hungary

People need role models who help guiding them through their actions, life, basic behavioural patterns, roles and values. From the Middle Ages mostly saints, kings, politicians or bandits provided these role models while in the late modern times celebrities seem to fulfil this function. The cult of celebrities has been broadly examined by western scholars, however the topic has been hardly researched in Central and Eastern Europe. Celebrity cult in this region is not the reproduction of its western counterpart but a more diversified phenomenon. We find the most western trends mingled with the remnants of the communist era and some religious/pseudo-religious content.

 Our aim is to organize a comparative research on celebrity cult in Post-Soviet Europe. We are interested in case studies on the following topics: A complex analysis of a given national celebrity’s cult (either politician, religious leader, singer, writer etc.); the national characteristics of the cult; the sacred places connected to the given celebrity; memorial rituals; religious connotations of the cult; the material dimension of the cult.

 We invite proposals for 20-minute presentations, which address the broadly-interpreted topic to be given at the conference.

 For more information on conference the conference and submitting a proposal, please contact the organizers: povedak@yahoo.com

 Please submit your abstract of no more than 250 words to Dr. István Povedák povedak@yahoo.com by 25 February 2011. They must include: 1) name(s) and affiliation(s) of the author(s); 2) contact details of presenting author (postal address, telephone, fax and email address); 3) title of proposed presentation.

 The selection of papers will be communicated by 31 March 2011.

 The conference fee is 50 EUR.

 

„A sivatag ajándéka” Igazság-koncepciók az antik gnósztikus hagyományban
2010.12.01.

Ötvös Csaba  előadást tartott „A sivatag ajándéka” Igazság-koncepciók az antik gnósztikus hagyományban címmel 2010. október 13-án a Sapientia Egyetem „Az igazságról” c. konferenciáján

„Hit és tudomány – határok nélkül. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán”
2010.12.01.

A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola „Hit és tudomány – határok nélkül. Kihívások és lehetőségek a tudományterületek határán” c. konferenciáján 2010. november 26-án a Bálint Sándor Valláskutató Intézet külön szekcióval jelent meg. Az intézet munkatársai az alábbi előadásokat tartották:
Szilágyi Tamás: POGÁNYSÁG ÉS NEMZETI IDENTITÁS: VALLÁS A POLITIKAI MEZŐBEN
Németh Csaba: A BŰNBEESÉS ELŐTTI ISTENISMERET A SZENTENCIÁSKÖNYV ELSŐ KOMMENTÁRJAIBAN
Ötvös Csaba: AZ ARKHÓN ÉS AZ ÉGI EMBER. ÖNKINYILATKOZTATÁSOK A NAG HAMMADI IRATOKBAN
Dr. Varga Tibor Róbert: MEGJEGYZÉSEK A 14. SZÁZADI ERDÉLYI PÜSPÖKI HELYNÖKÖK TÖRTÉNETÉHEZ
Dr. Nagyné Dr. Frauhammer Krisztina: MAKULA NÉLKÜL VALÓ TÜKÖR. EGY JÉZUS ÉLETRAJZ INTERPRETÁCIÓI
Dr. Povedák István: SZINKRETIZMUS, TRADÍCIÓ, INVENCIÓ. ÁTALAKULÓ SZAKRÁLIS HELYEK
Povedák Kinga: KATOLICIZMUS ÉS MODERNITÁS – A KERESZTÉNY KÖNNYŰZENE ÉS AZ EGYHÁZ ÚJ NYELVÉNEK PROBLEMATIKÁJA

Religious Transformations in the Contemporary European Societies
2010.12.01.

Szilágyi Tamás szerkesztésében megjelent a Religious Transformations in the Contemporary European Societies című tanulmánykötet.

Hírek, aktualitások
2010.10.15.

A Szegedi Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottsága

a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke

és a szegedi Móra Ferenc Múzeum

tisztelettel meghívja Önt

2010. október 20-án (szerdán) 15.30 perctől 

a SZAB Székház (Somogyi u. 7.)

216. termébe

az alábbi néprajzi témájú új kiadványok könyvbemutatójára:

 

Barna Gábor (szerk.): Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. Mezey-énekek. Szeged, 2009.

Gyöngyössy Orsolya: „Adom végbúcsúzásom, a legutolsó szólásom…” Knapek Dezső halotti búcsúztatói, Csanytelek. Szeged, 2010.

Barna Gábor (szerk.): Érzékek és vallás. Szeged, 2009.

Barna Gábor – Gyöngyössy Orsolya (szerk.): Rítus és ünnep. Szeged, 2010.

Józsa László: „Isten hajléka az emberek között”. A kunszentmártoni római katolikus nagytemplom. Szeged–Budapest, 2009.

N. Szabó Magdolna – Zombori István (szerk.): Vallásos ponyvanyomtatványok Bálint Sándor hagyatékában. Szeged, 2010.

Mód László – Simon András (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szeged, 2010. 

Fodor Ferenc: A Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részének paraszti gazdálkodása a 20. században. Szeged, 2008.

Mód László – Simon András: „A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt…” Adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. Szeged, 2010.