névnapja van.
A 2014/2015-as tanév jelmondata:

"Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot." Zsolt 36,10

Alumni belépés
Felhasználónév:  
Jelszó:

 

 

GÁL FERENC FŐISKOLA

 

 

6720 Szeged, Dóm tér 6.

Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 697

Tel. központi: +36 62 425-738, +36 20 828-9967

E-mail: gff-szeged@gff-szeged.hu

Honlapok:

www.gff-szeged.hu

www.gff-mezotur.hu

www.pk.gff-szarvas.hu

 

 

 

A Főiskola címere

 

székhelyi és telephelyi változatokban:

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGYKANCELLÁR

S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László, szeged-csanádi püspök

 

REKTOR

Ft. Dr. Kozma Gábor, főiskolai tanár

 

DÉKÁNOK:

Teológiai Kar:

Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár

Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar:

Prof. Dr. hab. Zakar Péter, egyetemi tanár

 

 

 Pedagógiai kar:

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár

 

 

 

 

 

TEOLÓGIAI KAR (GFF TK)

 

DÉKÁN

Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár,

általános helynök, irodaigazgató, szemináriumi rektor

Tel.: +36 62 425-738/180 mell., +36 20 828-9967/180 mell.

e-mail: dekani.titkarsag@gff-szeged.hu

 

TANSZÉKEK:

 

BIBLIKUS TUDOMÁNYOK TANSZÉK

tanszékvezető: Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba

Mons. Dr. Benyik György, főiskolai tanár

Ft. Dr. Horváth Endre, főiskolai adjunktus

 

 

EGYHÁZTÖRTÉNET TANSZÉK

tanszékvezető: Dr. Horváth Gábor, főiskolai docens

Ft. Dr. Tóth Tamás, docens

Ft. Dr. Csizmár Oszkár, adjunktus

Dr. Odrobina László, főiskolai tanár

 

 

FILOZÓFIA TANSZÉK

mb. tanszékvezető: Mons. Prof. Dr. Bolberitz Pál, egyetemi tanár

Ft. Dr. Janka Ferenc, főiskolai docens

Varga Péter, tudományos segédmunkatárs

 

 

GYAKORLATI TEOLÓGIA TANSZÉK

tanszékvezető: Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár

Ft. Dr. Thorday Attila, főiskolai tanár

Ft. Dr. Liszkai Tamás, főiskolai docens

Ft. Veréb László, adjunktus

Porvan Irén Scholastica OSSH, tanársegéd

Ft. Serfőző Levente, tanársegéd, egyetemi-főiskolai lelkész

Ft. Sutka István, tanársegéd

 

 

RENDSZERES TEOLÓGIA TANSZÉK

tanszékvezető: S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László főiskolai tanár

Ft. Dr. Esiobu Anayo Augustus, adjunktus

Mons. Dr. Finta József, adjunktus

Ft. Dr. Gruber László, főiskolai docens

 

 

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR (GFF TSZK)

 

DÉKÁN

Prof. Dr. hab. Zakar Péter, egyetemi tanár

Tel.: +36 62 425-738/180 mell., +36 20 828-9967/180 mell.

e-mail: dekani.titkarsag@gff-szeged.hu

 

 

GERHARDUS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET
vezető: Dr. Szigeti Andrea, főiskolai docens

SZOCIÁLIS TUDOMÁNYI TANSZÉKI SZAKCSOPORT

vezető: Dr. Szigeti Andrea, főiskolai docens
Dr. Latorcai Csaba, főiskolai docens

Szilágyi Tamás, adjunktus

Ritz Judit, főigazgató, mb. előadó

Kothencz János, főigazgató, mb. előadó

 

GERHARDUS MÉDIAKUTATÓ CSOPORT

vezető: Dr. Antal Zsolt, adjunktus

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS

Dr. Biernackiné Csilics Éva, nyelvtanár

Dr. Zakar Péterné, nyelvtanár

 

THEOLINGUA AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
nyelvvizsgahely-vezető: Sipos Patrik

 

 

PEDAGÓGIAI INTÉZET

vezető: Dr. Kozma Gábor, főiskolai tanár

 

NEVELÉSTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉKI SZAKCSOPORT

vezető: Dr. Kozma Gábor, főiskolai tanár

Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár

Bíró Gyula, tanársegéd

 

 

KULTÚRAKUTATÓ INTÉZET
vezető: Prof. Dr. hab. Zakar Péter, egyetemi tanár

 

 

HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT
vezető: Dr. Käfer István c. egyetemi tanár, tudományos főtanácsadó

 

 

RUSZIN KUTATÓINTÉZET
vezető: Dr. Káprály Mihály, főiskolai tanár

Rományuk Renáta, tudományos segédmunkatárs, titkár

Giricz Gabriella, tudományos segédmunkatárs

Káprály Natália, tudományos segédmunkatárs

 

 

KERESZTÉNY MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉKI SZAKCSOPORT
vezető: Prof. Dr. hab. Zakar Péter, egyetemi tanár

Dr. Horváth Gábor, főiskolai docens

Dr. Czagány Gábor, főiskolai docens

Ft. Takáts István, adjunktus

 

 

 PEDAGÓGIAI KAR (GFF PK)

 

DÉKÁN

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár

Tel.: +36 66 886-001

e-mail: titkarsag@pk.gff-szarvas.hu


TANSZÉKEK:


Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék

tanszékvezető: Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár

Dr. Gurka Dezső, főiskolai tanár

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár

Dr. Soós István, főiskolai docens

Dr. Boros Csaba, egyetemi adjunktus

Bontovics Ignác, főiskolai tanársegéd

Kós Nóra, főiskolai tanársegéd

Lestyán Erzsébet, főiskolai tanársegéd

Ifj. Soós István , főiskolai tanársegéd

Seidl Ambrus óraadó

Vámos László óraadó

 

 

 

Kommunikációs Tanszék

tanszékvezető: Dr. Katona Krisztina, főiskolai tanár

Dr. B. Kis Attila, főiskolai docens

Lonovics László, főiskolai docens

Szarka Péter, főiskolai docens

Szabóné Balogh Ágota, főiskolai tanársegéd

Tamás Margit, főiskolai tanársegéd

Baráth Nóra, főiskolai gyakornok

Dr. Bartáné dr. Góhér Edit, óraadó

 

Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék

tanszékvezető Dr. Olteanu Florea, főiskolai docens

Dr. Szilvássy Orsolya, főiskolai docens

Timárné Hunya Tünde, főiskolai docens


 

EGYÉB SZERVEZETI EGYSÉGEK

 

 

REKTORI HIVATAL

 

REKTORI TITKÁRSÁG

Butora Sára, előadó

Tóth Zsanett, előadó

Tóth Éva, rendezvényszervező

Tel. közvetlen: +36 62 420-887,

Tel.: +36 62 425-738/180 mell., +36 20 828-9967/180 mell.,

e-mail: rektor@gff-szeged.hurektori.hivatal@gff-szeged.hu

 

TANULMÁNYI OSZTÁLY

Kovács Katalin, osztályvezető

Untener Lívia, tanulmányi előadó

Kónya Tünde, tanulmányi csoportvezető

Tel.: +36 62 425-738/143 mell., +36 20 828-9967/143 mell.

e-mail: to@gff-szeged.hu

 

GAZDASÁGI TITKÁRSÁG

Révész Erika, pénzügyi vezető

Derdák Enikő, előadó

Tel.: +36 62 425-738/141 mell., +36 20 828-9967/141 mell.

e-mail: gazdtitk@gff-szeged.hu

 

 

GONDNOKSÁG

Király Tibor, hivatalsegéd

Martonosi Mónika, takarítónő

Nyemcsok Györgyné, portás

 

 

KÖNYVTÁR

Könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

Sipos Patrik, könyvtáros

Tel.: +36 62 425-738 vagy +36 20 828-9967 /132, 171, 173-es mellék

e-mail: biblio@gff-szeged.hu

honlap: http://www.gff-szeged.hu/konyvtar/

 

 

 

GERHARDUS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

vezető: Gazsó Tibor, igazgató

Dulka Árpád segédmunkatárs

 

KAPOSVÁRI KIHELYEZETT KÉPZÉS

a Kaposvári Egyetemen

vezető: Dr. Horváth Gábor, főiskolai docens

 

MEZŐTÚRI KIHELYEZETT KÉPZÉS

a mezőtúri Oktatási Centrumban

5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

Tel.:  +36 56 850-151;    +36 56 850-181

www.gff-mezotur.hu

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet

vezető: Dr. Dávidházy Gábor, főiskolai tanár

 

Térségfejlesztési Innovációs Központ

vezető: Dr. Barancsi Ágnes, főiskolai docens

 

 

 

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ ÓVODA, BÖLCSŐDE

 

5540 Szarvas, Szabadság út 6-8.

Tel.: +36 66/312-332, +36 66 311-511/3118-as mellék, fax: +36 66 311-550

honlap: www.gyakorloovi-suli.hu

e-mail: gyakorlo@gff-szarvas.hu

igazgató: Bíró Gyula

igazgatóhelyettes: Huszár Istvánné

minőségbiztosítási vezető: Faggyas Jánosné

titkárságvezető óvoda- iskolatitkár: Jelen Szilvia
gyakorlati képzés vezetői:

óvodapedagógus szak - nappali tagozat: Podani Mihályné 
óvodapedagógus szak - levelező tagozat: Bíró Gyula 
tanító szak: Lestyán Erzsébet

 

 

GERHARDUS KIADÓ

felelős vezető: Dr. Kozma Gábor, rektor

 

főszerkesztő: Varga Péter