névnapja van.
A 2014/2015-as tanév jelmondata:

"Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot." Zsolt 36,10

Alumni belépés
Felhasználónév:  
Jelszó:


A Gál Ferenc Főiskola
pályázatot hirdet
hallgatók külföldi tanulmányainak 
támogatására
a Lifelong Learning (LLP) ERASMUS
program keretén belül a 2013/2014. tanévre.

 

 

Az ERASMUS-programról

 

Az Európai Unió által az oktatás minőségének javítására létrehozott LIFELONG LEARNING programnak a felsőoktatás fejlesztésére létrehozott alprogramja az ERASMUS. A program keretében egyetemek, felsőoktatási intézmények közötti megállapodás alapján mobilitási programok valósulnak meg. Az Egyetem a partnerintézményekkel kötött kétoldalú szerződésekkel pályázhat az EU támogatására.
A program keretében kiutazó hallgatók legalább 3 hónapot, legfeljebb 10 hónapot tölthetnek  el a partner európai egyetemeken. Az ERASMUS-program a külföldi tanulmányút idejére ösztöndíjat biztosít, amely hozzájárul a hallgatók felmerülő költségeinek fedezéséhez. Az ERASMUS-programon belül lehetőség van szakdolgozati, illetve TDK munkákhoz szükséges kutatásra is.

 

Partneregyetemeink:
-    Rózsahegyi Katolikus Egyetem (Szlovákia)
-    krakkói Ignatianum Egyetem
-    varsói Stefan Wyszyński Kardinális Egyetem

 

 

 


Pályázati követelmények:

 • a pályázó nem volt még tanulmányi ERASMUS ösztöndíjjal külföldön
 • a pályázó magyar állampolgár, vagy állandó tartózkodási engedéllyel él hazánkban
 • a pályázat leadásának időpontjában legalább két lezárt félévvel rendelkezik (MSc vagy PhD képzésben részt vevő hallgatók esetén a megelőző képzés félévei beszámítanak)
 • a megpályázott időszakban a pályázó aktív hallgatói jogviszonyban lesz a főiskolával
 • szakmailag felkészült arra, hogy külföldi egyetemen folytasson tanulmányokat
 • a kiválasztott partneregyetemen végzett tanulmányi munka beszámítható és beszámítandó a hallgató Gál Ferenc Főiskolán végzett képzésébe
 • a pályázó igazolhatóan birtokában van a szükséges nyelvtudásnak (a partneregyetemen végzendő oktatás, kutatás nyelvén)
 • tanulmányi programtervezet
 • motivációs levélA pályázathoz a hallgatónak a következőket kell kötelezően csatolnia:

 • kitöltött ERASMUS pályázati űrlap
 • az utolsó kettő lezárt félév indexmásolata
 • a nyelvtudást igazoló dokumentum(ok)
 • fényképes Europass önéletrajz (magyarul és a tanulmányok nyelvén)
 • motivációs levél (magyarul  és a tanulmányok nyelvén, legalább  A/4-es oldal terjedelemben)Erasmus diákként a következők illetnek meg:

 • Tanulmányi szerződés (Learning Agreement), amit a küldő és a fogadó intézmény köt veled kiutazásod előtt. Ez a háromoldalú szerződés tartalmazza a tervezett külföldi tanulmányok részleteit, beleértve a megszerzendő kreditek számát is.
 • Tanulmányi átirat (Transcript of Records), amit a fogadó intézmény állít ki külföldi tanulmányaid végén. Ez a dokumentum fogja tartalmazni az elért eredményeidet, valamint a megszerzett kredit pontokat és érdemjegyeket.
 • Az Erasmus tanulmányút alatt megszerzett, a Tanulmányi Szerződésben foglaltakkal összhangban álló, kreditek teljes akadémiai elismerése a küldő intézményedben.
 • Mentesség az alól, hogy a fogadó intézményben tandíjat, regisztrációs, vizsga-, laboratóriumi használati vagy könyvtárlátogatási díjat kelljen fizetned az Erasmus tanulmányaid időtartama alatt.
 • Hallgatói ösztöndíj a küldő ország részéről a külföldi kint tartózkodásod időtartamára.

·       Az ösztöndíj hozzájárulás a külföldi tanulmányi, kutatási időszak többletköltségeihez, a kint töltendő hónapok és a célországok alapján kerül kiszámításra. Az egyéni ösztöndíjak célországonként meghatározott maximum összegeiről itt olvashatsz.

 

 

Erasmus diákként a kötelezettségeid:

 • Betartani a küldő intézményeddel, valamint a Nemzeti Irodával kötött szerződések szabályait és előírásait.
 • Biztosítani, hogy bármilyen, a Tanulmányi Szerződést érintő változásról azonnal írásban megegyezel a küldő és a fogadó intézménnyel.
 • Az előzetes megállapodások szerint eltölteni a teljes tanulmányi időszakot a fogadó intézményben, beleértve a vizsgák vagy egyéb értékelési formák időszakát, valamint tiszteletben tartani a fogadó intézmény szabályait, rendelkezéseit.
 • Írásos beszámolót készíteni az Erasmus tanulmányaidról visszaérkezésedet követően.

 

 

A hamis adatokat és nyilatkozatokat benyújtó pályázókkal szemben adminisztratív büntetések alkalmazhatók.

 

A pályázat benyújtása:  A pályázati űrlapot (letölthető a Főiskola honlapjáról www.gff-szeged.hu) kitöltve és a mellékleteket személyesen a 105. irodában Kertész Bettina Erasmus-koordinátornak kell leadni

 

A pályázat beadási határideje: 2013. április 26.

 

Intézményi Erasmus-koordinátor: Kertész Bettina,      erasmus@gff-szeged.hu

 

Letölthető dokumentumok:

                                                                                                       -            Pályázati űrlap

                                                                                                       -            Learning Agreement

                                                                                                      -            Transcript of Records

                                                                                                       -            Workplan

                                                                                                       -            Erasmus iránytű

                                                                                                       -            Pályázati felhívás

 

 

További információ: http://www.tka.hu/ , http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/