névnapja van.
A 2014/2015-as tanév jelmondata:

"Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot." Zsolt 36,10

Alumni belépés
Felhasználónév:  
Jelszó:

Jelentkezés, felvételi

 

Jelenleg nincs jelentkezési/felvételi időszak.

 

A Gál Ferenc Főiskola szakjairól, a nálunk folyó képzésekről a

Szakismertetők’

menüpont alatt talál információt.

 

Általános felvételi információk:

A Gál Ferenc Főiskola hitéleti szakjaira a jelentkezés saját felvételi eljárás keretében történik. A felvételi vizsga szóbeli elbeszélgetés a jelentkező alapvető biblikus és hittani ismereteiről. A vizsga MA szakokon szakmai résszel egészül ki. A felvételi eljárás alól mentesül BA szakon az, aki katolikus hittan tárgyból közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett, vagy az Országos Katolikus Középiskolai Hittanverseny döntőjébe jutott, illetve MA szakon az, aki a Kárpát-medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia döntőjébe jutott.

Hitéleti MA szakon hitéleti alapképzettség hiányában 50 kredit teológia minor szak teljesítendő, aminek során angol, német, olasz nyelvből az államilag akkreditált – a Főiskolán teljesíthető – Theolingua egyházi szaknyelvi nyelvvizsgára felkészítő képzést is biztosítunk.

 

Az etikatanár szakra a jelentkezés központi felvételi eljárás keretében történik, amelyről a http://www.felvi.hu oldalon található bővebb tájékoztatás.

 

Felvételi pontok számítása a hitéleti szakokon:

 • Felvételi pontok:

  • felvételi elbeszélgetés: 60 pont

 • Többletpontok: maximum 40 többletpont adható¸

  • hátrányos helyzet: 1-10 pont

  • halmozottan hátrányos helyzet: 1-1 pont

  • fogyatékosság: 1-10 pont

  • gyermekgondozás: 1-10 pont

  • 2. nyelvvizsga/középfok (B2): 3 pont

  • intézményi, ill. országos TDK 1-3. hely: 5 pont

  • kutatási és publikációs tevékenység: 1-5 pont

  • szakterületen szerzett gyakorlat: 1-10 pont

 

Nyelvvizsga-követelmények:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 40. § (4) alapján

„Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett, valamint legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert, – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik. Mesterfokozatot eredményező képzésre épülő mesterképzésre az vehető fel, aki mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.”

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény - 2013. július 6-tól hatályos - 111. § (1) bekezdésének harmadik mondata alapján a "40. § (4) bekezdése szerinti nyelvi követelményt először a 2016 szeptemberében induló első évfolyamon kell alkalmazni azok tekintetében, akik e törvény hatálybalépését megelőzően nyelvi követelmény teljesítése nélkül szereztek oklevelet".