névnapja van.
A 2014/2015-as tanév jelmondata:

"Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot." Zsolt 36,10

Alumni belépés
Felhasználónév:  
Jelszó:

Kárpát- medencei Keresztény Tudományos Diákköri Konferencia

 

III. KKTDK 2011.

Felhívás Appeal Výzva
Tájékoztató Information Informácie
Jelentkezési lap Registration form Registračný formulár

 

Örömmel tájékoztatom, hogy az azóta kapott támogatások eredményeként az eredeti kiírástól eltérően a rendezvény idejére a versenyző hallgatók számára ingyenesen biztosítjuk a szállást és az étkezést.

We are gland to inform all those interested that as a result of having been granted some financial support claimed earlier, we are going to be able to offer accommodation and meals to the lecturer students for the whole period of the event for free.

Beszámoló a III. KKTDK-ról

Helyezések

 

II. KKTDK 2010.

 

Az I. KKTDK-ra 2008 májusában került sor a történelmi egyházak Kárpát-medencében működő teológiai intézményeiben tanuló magyar ajkú hallgatók tudományos diákköri konferenciájaként. A 2010. április 29-30-án sorra kerülő II. KKTDK még tágabbra nyitja kapuit: a hitéleti szakosok mellett azokat a világi szakos keresztény hallgatókat is fogadja, akik szívesen vállalkoznak kutatási eredményeik nemzetközi megmérettetésére.

 

A 2010. évi konferencia célja

A II. KKTDK a Kárpát-medencében működő felsőoktatási intézmények hallgatóit várja, mindazokat, akik akár a történelmi egyházak által fenntartott intézményekben tanulnak, akár államiakban, mind hitéleti, mind pedig egyes világi szakokon. A konferencia célja, hogy a kiemelkedő teljesítményű, keresztény hallgatók tudományos eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, ezáltal ösztönözze a diákokat a tudományok elmélyült tanulmányozására és a kutatásokban való részvételre. A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbejárására.

A II. KKTDK-ra elsősorban magyar ajkú hallgatókat várnak a magyarországi, valamint szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai felsőoktatási intézményekből. A konferencia szervezői örömmel fogadják a szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén vagy német anyanyelvükön előadó résztvevőket is. A Kárpát-medence mint földrajzi egység, mindig is sok együtt élő nép közös otthona volt, ennek az együttélésnek adhat új távlatot az Európai Unióhoz tartozás, mégpedig a saját kulturális identitások megőrzésével és mások kölcsönös megbecsülésével, másrészt pedig ennek a kárpát-medencei együttélésnek jelenti igazi alapját és legfőbb távlatát a közösség a keresztény hitben. A konferencia ezzel is segíti a magyar és a vele együtt élő népek kultúrájának, és ennek révén az európai kultúrának a fejlődését, az anyanyelv művelését segítő tudományos nyelvhasználatot a magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén és német nyelven. Mindez hozzájárul a részt vevő fiatalok nemzetközi szakmai kapcsolatainak kialakításához, és ahhoz, hogy részesei legyenek azoknak a társadalmi folyamatoknak, amelyek hozzájárulnak a népek közötti megértéshez és a kölcsönös tisztelethez, a kereszténységnek a kultúra, a tudomány világában is érvényesülő társadalmi küldetéséhez.

 

 

I. KKTDK 2008.

A konferenciát 2008. május 8-án és 9-én a Szegedi Hittudományi Fõiskola rendezte meg a történelmi egyházak teológiai intézményeiben tanulók számára.

A nemzetközi rendezvény célja, hogy az OTDK hagyományos rendszere mellett, évente biztosítsa a hittudományok terén elért hallgatói eredmények nemzetközi megmérettetését, s ezzel a minõségi felsõoktatás és a tudományos képzés megalapozását szolgálja.

A Szegedi Hittudományi Fõiskola a konferenciával ösztönözni szeretné a fiatalokat a hittudományok elmélyült, a társadalom javát szolgáló tanulmányozására, a kutatásokban való részvételre, hogy az segítsen a szakmai kapcsolatok építésében, és hatékonyan járuljon hozzá a doktori iskolákra való felkészüléshez.

A konferenciára eddig 10 intézménybõl huszonnégy elõadó jelentkezett. Résztvevõket várnak a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemrõl, a szabadkai Teológiai Kateketikai Intézetbõl, az Evangélikus Hittudományi Egyetemrõl, a Károli Gáspár Református Egyetemrõl, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemrõl, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskoláról, a gyõri, a pécsi, a veszprémi és a szegedi hittudományi fõiskolákról.